Veset që shkaktojnë dëmtimin e veshkave

Veshkat kanë një funksion shumë të rëndësishëm në organizmin tonë pasi ato filtrojnë gjakun dhe lëngjet, si edhe shmangin akumulimin e mbetjeve në trup.